ศูนย์การเรียนออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
หมวดหมู่หลักสูตรออนไลน์ : หลักสูตรศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน