ศูนย์การเรียนออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
หมวดหมู่หลักสูตรออนไลน์ : หลักสูตร กศ.พื้นฐาน (วิชาคณิตศาตร์)
กศน.อำเภอภูซาง
เรื่อง : คณิตศาสตร์ 3...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 235 คน)
กศน.อำเภอภูซาง
เรื่อง : สมการ EP.1...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 232 คน)