ศูนย์การเรียนออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
หมวดหมู่หลักสูตรออนไลน์ : หลักสูตร กศ.พื้นฐาน (วิชาภาษาอังกฤษ)