ศูนย์การเรียนออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
หมวดหมู่หลักสูตรออนไลน์ : รวมทุกบทเรียน
กศน.อำเภอแม่ใจ
เรื่อง : การทำกุนเชียงหมู...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 203 คน)
กศน.อำเภอจุน
เรื่อง : ทฤษฎีการคิดเป็น...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 209 คน)