เรื่อง : การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Part1 ศูนย์การเรียนออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา


เรื่อง : การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Part1
หมวดหมู่ : หลักสูตร กศ.พื้นฐาน (วิชาภาษาอังกฤษ)
ผู้จัดทำ : กศน.อำเภอเมืองพะเยา
ผู้เข้าชมหลักสูตร : 631 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Part1

ออนไลน์เรียนฟรี!! ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in daily life
โดย : ครูเนตรนภา ประเสริฐสังข์
กศน.อำเภอเมืองพะเยา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

เรียนการฟัง-พูด- สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษฟรีๆ กับคอร์ส Listening and Speaking for Communication

คำอธิบายรายวิชา :การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ

@ คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน: ไม่มี

@ วัตถุประสงค์การเรียนรู้
LO1 บอกใจความสำคัญ รายละเอียด และจุดมุ่งหมายของสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อได้
LO2 ออกเสียงพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
LO3 สนทนาภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลายได้
LO4 ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้
LO5 พูดต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและมั่นใจเข้าร่วม Channel ของครูผู้สอน
เปิดอ่านเนื้อหาหลักสูตร( E-Book )
ทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง : รายวิชา ภาษาไทย 3 ระดับ...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 282 คน)
โดย : กศน.อำเภอภูซาง

เรื่อง : วิทยาศาสตร์ 3 ระดับ...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 236 คน)
โดย : กศน.อำเภอภูซาง

เรื่อง : สมการ EP.1...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 232 คน)
โดย : กศน.อำเภอภูซาง

เรื่อง : บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน EP.2...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 366 คน)
โดย : กศน.อำเภอภูซาง

เรื่อง : บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน EP.1...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 243 คน)
โดย : กศน.อำเภอภูซาง

เรื่อง : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 366 คน)
โดย : กศน.อำเภอเมืองพะเยา

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 270 คน)
โดย : กศน.อำเภอเชียงคำ

เรื่อง : Digital Literacy Thailand Project...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 321 คน)
โดย : กศน.อำเภอเชียงคำ

โดย : กศน.อำเภอเมืองพะเยา

โดย : กศน.อำเภอเมืองพะเยา