เรื่อง : ช่องทางการพัฒนาอาชีพ EP1



 ศูนย์การเรียนออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา


เรื่อง : ช่องทางการพัฒนาอาชีพ EP1
หมวดหมู่ : หลักสูตรตามสาระการประกอบอาชีพ
ผู้จัดทำ : กศน.อำเภอเชียงม่วน
ผู้เข้าชมหลักสูตร : 58 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : ช่องทางการพัฒนาอาชีพ EP1



ช่องทางการพัฒนาอาชีพ EP1
ขอขอบคุณ 

คลิปบรรยาย สรุปสาระสำคัญ วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 ระดับ ม.ต้น ครูอ้อ นวลละมัย ใจแก้วทิ กศน.อำเภอสันทราย ห้องเรียนออนไลน์



เข้าร่วม Channel ของครูผู้สอน
เปิดอ่านเนื้อหาหลักสูตร( E-Book )
ทำแบบทดสอบออนไลน์



เรื่อง : รายวิชา ภาษาไทย 3 ระดับ...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 78 คน)
โดย : กศน.อำเภอภูซาง

เรื่อง : วิทยาศาสตร์ 3 ระดับ...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 59 คน)
โดย : กศน.อำเภอภูซาง

เรื่อง : สมการ EP.1...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 73 คน)
โดย : กศน.อำเภอภูซาง

เรื่อง : บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน EP.2...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 107 คน)
โดย : กศน.อำเภอภูซาง

เรื่อง : บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน EP.1...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 55 คน)
โดย : กศน.อำเภอภูซาง

เรื่อง : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 172 คน)
โดย : กศน.อำเภอเมืองพะเยา

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 81 คน)
โดย : กศน.อำเภอเชียงคำ

เรื่อง : Digital Literacy Thailand Project...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 113 คน)
โดย : กศน.อำเภอเชียงคำ

โดย : กศน.อำเภอเมืองพะเยา

โดย : กศน.อำเภอเมืองพะเยา