เรื่อง : มาม่าผัดตลาดนัดกล่องละ10บาท พร้อมการคำนวณต้นทุน ศูนย์การเรียนออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา


เรื่อง : มาม่าผัดตลาดนัดกล่องละ10บาท พร้อมการคำนวณต้นทุน
หมวดหมู่ : หลักสูตรศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ผู้จัดทำ : กศน.อำเภอแม่ใจ
ผู้เข้าชมหลักสูตร : 344 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : มาม่าผัดตลาดนัดกล่องละ10บาท พร้อมการคำนวณต้นทุน

มาม่าผัดตลาดนัดกล่องละ10บาท พร้อมการคำนวณต้นทุนเข้าร่วม Channel ของครูผู้สอน
เปิดอ่านเนื้อหาหลักสูตร( E-Book )
ทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง : รายวิชา ภาษาไทย 3 ระดับ...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 283 คน)
โดย : กศน.อำเภอภูซาง

เรื่อง : วิทยาศาสตร์ 3 ระดับ...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 237 คน)
โดย : กศน.อำเภอภูซาง

เรื่อง : สมการ EP.1...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 232 คน)
โดย : กศน.อำเภอภูซาง

เรื่อง : บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน EP.2...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 366 คน)
โดย : กศน.อำเภอภูซาง

เรื่อง : บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน EP.1...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 243 คน)
โดย : กศน.อำเภอภูซาง

เรื่อง : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 367 คน)
โดย : กศน.อำเภอเมืองพะเยา

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 271 คน)
โดย : กศน.อำเภอเชียงคำ

เรื่อง : Digital Literacy Thailand Project...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 322 คน)
โดย : กศน.อำเภอเชียงคำ

โดย : กศน.อำเภอเมืองพะเยา

โดย : กศน.อำเภอเมืองพะเยา