เรื่อง : เรื่องที่ 3  ความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์ไทย ศูนย์การเรียนออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา


เรื่อง : เรื่องที่ 3  ความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์ไทย
หมวดหมู่ : หลักสูตรตามสาระทักษะการดำเนินชีวิต
ผู้จัดทำ : กศน.อำเภอเมืองพะเยา
ผู้เข้าชมหลักสูตร : 334 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : เรื่องที่ 3  ความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์ไทย

บทที่ 1 ทัศนศิลป์ไทย
เรื่องที่ 3  ความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์ไทย

“ชีวิตสลาย อาณาจักรพินาศ ผลประโยชน์ของบุคคลมลายหายสิ้นไป แต่ศิลปะเท่านั้นที่ยังคงเหลือ เป็นพยานแห่งความเป็นอัจฉริยะของมนุษย์อยู่ตลอดกาล”
ข้อความข้างต้นนี้เป็นความเห็นอันเฉียบคมของ ท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงให้เห็นว่างานศิลปะเป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์ที่แสดงความเป็นอัจฉริยะบ่งบอกถึงความเจริญทางด้านจิตใจ และสติปัญญาอันสูงกว่า ซึ่งมีคุณค่าต่อชีวิต และสังคมดังนี้.....

ดูวีดีโอเรื่องที่ 3  ความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์ไทยเข้าร่วม Channel ของครูผู้สอน
เปิดอ่านเนื้อหาหลักสูตร( E-Book )
ทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง : รายวิชา ภาษาไทย 3 ระดับ...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 264 คน)
โดย : กศน.อำเภอภูซาง

เรื่อง : วิทยาศาสตร์ 3 ระดับ...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 220 คน)
โดย : กศน.อำเภอภูซาง

เรื่อง : สมการ EP.1...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 219 คน)
โดย : กศน.อำเภอภูซาง

เรื่อง : บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน EP.2...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 348 คน)
โดย : กศน.อำเภอภูซาง

เรื่อง : บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน EP.1...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 227 คน)
โดย : กศน.อำเภอภูซาง

เรื่อง : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 348 คน)
โดย : กศน.อำเภอเมืองพะเยา

เรื่อง : อบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 254 คน)
โดย : กศน.อำเภอเชียงคำ

เรื่อง : Digital Literacy Thailand Project...
( เรียนหลักสูตรนี้แล้ว 301 คน)
โดย : กศน.อำเภอเชียงคำ

โดย : กศน.อำเภอเมืองพะเยา

โดย : กศน.อำเภอเมืองพะเยา